khai giảng lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

Giá: Thỏa Thuận
Đăng bởi: Thanh Hà
Lúc 13:58 ngày 11/01/2017
Tại: Toàn Quốc
Liên hệ qua
Hoặc gọi số
Loại: Chung Cư ở Toàn Quốc
VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA – BỘ NỘI VỤ
Phòng đào tạo : 0913.278.119 / 0462.887.555

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN
Nhằm mục tiêu trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc ,đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của công chức ngạch chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ , quyền hạn và trách nhiệm được giao ; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp , hiện đại , đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính , xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Viện Đào Tạo và Hợp Tác Giáo Dục thông báo khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên với nội dung chi tiết như sau :
I. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:
- Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.
- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình QLNN ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC :
Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành(phụ lục kèm theo).
III LỊCH KHAI GIẢNG : Tháng 04/2017 ( học ngoài giờ hành chính - 1 tuần học 2 tối )
IV. ĐỊA ĐIỂM HỌC : Trường Trung Cấp Nghiệp Vụ Công Đoàn GTVT
Số 27 Ngõ Giếng - Đông Các - Đống Đa - Hà Nội
IV HỌC PHÍ : 4.000.000 đ/1hv
Sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
VI THỦ TỤC NHẬP HỌC : Học viên nộp 02 ảnh 3x4
Quy định an toàn mua bán:
• Không trả tiền trước cho người bán mà bạn hoàn toàn không biết.
• Không gửi hàng hoá trước khi hoàn tất thỏa thuận thanh toán.
• Cảnh tỉnh với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
CÁC TIN RAO TƯƠNG TỰ
CÁC TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC
CÁC TIN TIẾP THEO CÙNG CHUYÊN MỤC