Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn

Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn | Hồ Chí Minh ảnh 1 Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn | Hồ Chí Minh ảnh 2 Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn | Hồ Chí Minh ảnh 3 Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn | Hồ Chí Minh ảnh 4 Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn | Hồ Chí Minh ảnh 5 Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn | Hồ Chí Minh ảnh 6
Giá: 290.000 VNĐ
Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn | Hồ Chí Minh ảnh 1
Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn | Hồ Chí Minh ảnh 2
Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn | Hồ Chí Minh ảnh 3
Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn | Hồ Chí Minh ảnh 4
Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn | Hồ Chí Minh ảnh 5
Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn | Hồ Chí Minh ảnh 6
Đăng bởi: Lê Trương Hồng Phương Khanh
Lúc 06:32 ngày 27/06/2015
Tại: Hồ Chí Minh
Liên hệ qua
Hoặc gọi số
Loại: Giường Tủ ở Hồ Chí Minh
Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Hoàng Hôn. Kit không in sẵn. Hàng thiết kế.

Sản phẩm gồm: kim, chỉ, aida trắng 11ct kẻ ô sẵn, mẫu thêu (bảng ký hiệu in màu + chart in trắng đen), viết chấm.

Số mũi thêu: 250w x 200h

Kích thước aida: 68cm x 57cm

Số màu: 34

Giá sản phẩm: 290.000vnd

Hình đăng là ảnh của tác phẩm khi thêu hoàn tất.

Tranh thêu chữ thập Cô Gái Khỏa Thân Và Hổ Bên Bãi Biển Bình Minh. Kit không in sẵn. Hàng thiết kế.

Sản phẩm gồm: kim, chỉ, aida trắng 11ct kẻ ô sẵn, mẫu thêu (bảng ký hiệu in màu + chart in trắng đen), viết chấm.

Số mũi thêu: 250w x 200h

Kích thước aida: 68cm x 57cm

Số màu: 27

Giá sản phẩm: 290.000vnd

Hình đăng là ảnh của tác phẩm khi thêu hoàn tất.

Tranh thêu chữ thập Hoa Thược Dược. Kit không in sẵn. Hàng nhập có sẵn.

Sản phẩm gồm: kim, chỉ, aida trắng 11ct kẻ ô sẵn, mẫu thêu (chart), viết chấm.

Kích thước thiết kế: 222w x 200h

Kích thước aida: 46cm x 55cm

Số màu: 22

Giá sản phẩm: 100.000vnd

Tranh thêu chữ thập Thiếu Nữ Phương Đông Bên Ao Sen Xanh(kích thước nhỏ). Kit không in sẵn.

Sản phẩm gồm: kim, chỉ, aida trắng 11ct kẻ ô sẵn, mẫu thêu (bảng ký hiệu in màu + chart in trắng đen), viết chấm.

Số mũi thêu: 150w x 103h

Kích thước aida: 45cm x 34cm

Số màu: 59

Giá sản phẩm: 150.000vnd

Hình đăng là ảnh của tác phẩm khi thêu hoàn tất.

Tranh thêu chữ thập Thiếu Nữ Phương Đông Bên Ao Sen Xanh(kích thước lớn). Kit không in sẵn.

Sản phẩm gồm: kim, chỉ, aida trắng 11ct kẻ ô sẵn, mẫu thêu (bảng ký hiệu in màu + chart in trắng đen), viết chấm.

Số mũi thêu: 175w x 120h

Kích thước aida: 51cm x 38cm

Số màu: 60

Giá
Quy định an toàn mua bán:
• Không trả tiền trước cho người bán mà bạn hoàn toàn không biết.
• Không gửi hàng hoá trước khi hoàn tất thỏa thuận thanh toán.
• Cảnh tỉnh với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
CÁC TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC